Επισκευή οικιακών συσκευών

Όλες οι οικιακές ηλεκτρικές συσκευές αποτελούν πολύτιμο κομμάτι κάθε νοικοκυριού, γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, οποιαδήποτε βλάβη που μπορεί να διακόψει έστω και προσωρινά την λειτουργία τους, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα μας.

Στην Electron55 αντιλαμβανόμενοι τα παραπάνω, oι έμπειροι ηλεκτρολόγοι μας αναλαμβάνουν την εγκατάσταση και την επισκευή οποιασδήποτε οικιακής ηλεκτρικής συσκευής.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

 • Επισκευή πλυντηρίων ρούχων
 • Επισκευή πλυντηρίων πιάτων
 • Επισκευή ηλεκτρικής κουζίνας
 • Επισκευή κλιματιστικών μονάδων (air-condition)
 • Επισκευή απορροφητήρα
 • Επισκευή διάφορων μικροσυσκευών
 • Επισκευή ψυγείου
 • Εγκατάσταση – απεγκατάσταση απορροφητήρα
 • Σύνδεση ηλεκτρικής κουζίνας
 • Εγκατάσταση – απεγκατάσταση κλιματιστικού
 • Εγκατάσταση ψυγείου

Είμαστε κοντά σας, άμεσα και υπεύθυνα, για την διάγνωση και την εκτίμηση κάθε πιθανής βλάβης της ηλεκτρικής συσκευής σας, προσφέροντας την πιο αποδοτική λύση, με γνώμονα πάντα το δικό σας συμφέρον. 

Αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με την ηλεκτρική σας συσκευή;